Přípravné kurzy k přijímačkám na SŠ a VŠ

Přemýšlíte o tom, jak si vybrat ten správný přípravný kurz k přijímačkám na střední či vysokou školu? Rozhodování může být složité, ale s našimi sedmi tipy pro výběr správného kurzu budete mít lepší představu o tom, co hledat a na co se zaměřit.

7 tipů pro výběr přípravného kurzu k přijímačkám

  1. Zvažte své potřeby: Ne každý kurz je vhodný pro každého. Přemýšlejte o svých silných a slabých stránkách a hledejte kurzy, které budou odpovídat vašim individuálním potřebám a cílům.
  2. Podívejte se na recenze a doporučení: Prozkoumejte recenze a doporučení od předchozích studentů. To vám poskytne užitečný náhled na kvalitu kurzu a jeho úspěšnost.
  3. Zkontrolujte učitele a lektory: Zjistěte více o zkušenostech a kvalifikaci učitelů a lektorů, kteří kurz vyučují. Dobře kvalifikovaní a zkušení instruktoři mohou udělat velký rozdíl ve vaší přípravě.
  4. Ujistěte se o obsahu kurzu: Zkontrolujte, zda kurz pokrývá všechny potřebné oblasti a předměty, které se objeví na přijímacích zkouškách. Důkladná příprava na všechny části zkoušky je klíčem k úspěchu.
  5. Zvažte formát kurzu: Rozhodněte se, zda preferujete osobní účast na kurzu, online výuku nebo kombinaci obou. Vyberte formát, který vám nejlépe vyhovuje a který vám umožní efektivně se učit.
  6. Ověřte si dostupnost materiálů: Ujistěte se, že kurz poskytuje přístup k potřebným studijním materiálům a zdrojům, jako jsou cvičné testy, pracovní listy nebo video lekce.
  7. Zvažte cenu kurzu: Ceny kurzů se mohou značně lišit, a proto je důležité zvážit svůj rozpočet a případně se poradit s rodinou. Vyhledejte kurz, který nabízí dobrý poměr cena/výkon.

Přípravné kurzy k přijímačkám na střední školu jsou neocenitelným zdrojem při přípravě na tento důležitý milník ve vašem akademickém životě. Tyto kurzy jsou pečlivě navrženy tak, aby vám poskytly nezbytné znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému absolvování přijímacích zkoušek.

Co zahrnují kurzy k přijímačkám na střední školu?

Kurzy k přijímačkám na střední školu jsou komplexní a pokrývají širokou škálu témat a předmětů, které se obvykle objevují na přijímacích zkouškách. Mezi tyto předměty patří:

  • Matematika: Kurzy vám poskytnou pevné základy v matematice a naučí vás strategie a techniky pro řešení matematických problémů, které se mohou objevit na přijímacích zkouškách.
  • Čeština: Správná znalost českého jazyka je klíčová pro úspěšné absolvování přijímacích zkoušek. Kurzy k přijímačkám vám pomohou zdokonalit vaše gramatické a lexikální dovednosti a připravit vás na psaní esejí a testů z češtiny.
  • Cizí jazyky: Mnoho přijímacích zkoušek na střední školy zahrnuje testy z cizích jazyků, jako je angličtina, němčina nebo francouzština. Ač nejsou součástí státních přijímaček, některé školy testují i cizí jazyky. Kurzy vás připraví na tyto zkoušky a pomohou vám získat potřebné jazykové dovednosti.

Kurzy k přijímacím zkouškám na vysoké školy

Přípravné kurzy k přijímačkám na vysoké školy jsou navrženy tak, aby vám poskytly nezbytné dovednosti a znalosti potřebné k úspěšnému absolvování přijímacích zkoušek. Většina přípravných kurzů na VŠ se specializuje na konkrétní zaměření dané školy a oboru. Existují i přípravné kurzy k vysokoškolským přijímačkám, které se zaměřují na všeobecnou strategii u zkoušky.

Co zahrnují kurzy k přijímačkám na VŠ?

Kurzy k přijímačkám na vysoké školy pokrývají širokou škálu témat a předmětů, které se obvykle objevují na přijímacích zkouškách. Mezi tyto předměty patří matematika, čeština, cizí jazyky a další dle zaměření oboru. Pokud je to možné, je vhodné využít přípravný kurz, který se zaměřuje přímo na směr VŠ, na který se hlásíte, aby byla využita maximální relevance přípravného kurzu na přijímací zkoušky.

Přejít nahoru